като хората

словосъч. - прилично, както трябва, както подобава, за пред хората, добре, пристойно, възпитано, по човешки

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • за пред хората — словосъч. външно, видимо, на вид, на лице словосъч. прилично, за пред света, като света, пристойно, както подобава, достойно …   Български синонимен речник

  • прилично — нар. учтиво, вежливо, както подобава, както трябва, редно, пристойно, благоприлично, достойно, като хората, за пред хората, като света, за пред света, обичайно нар. подобно, сходно …   Български синонимен речник

  • добре — нар. хубаво, правилно, харно, както трябва, като хората, едно хубаво нар. бива, може, така да е, става нар. благополучно, наред, задоволително нар. уместно, успешно, на място …   Български синонимен речник

  • добър — прил. благ, мек, хрисим, смирен, снизходителен, състрадателен, милостив, отзивчив, човешки, добродушен, бащински прил. добряк, наивник, доверчив прил. доброкачествен, хубав, харен, както трябва, като хората прил. благоприятен, полезен, доходен,… …   Български синонимен речник

  • както трябва — словосъч. като хората, прилично, възпитано, пристойно, добре, разумно, умно, по човешки словосъч. естествено, нормално, правилно словосъч. както му е редът, с право словосъч. много, здравата, хубавичко …   Български синонимен речник

  • нереден — прил. нередовен, непорядъчен, не като хората, неприличен, ненормален, не както трябва, не в реда на нещата прил. лош, несправедлив, неморален, грешен прил. неблагоприличен, неподобаващ, некоректен, непристоен …   Български синонимен речник

  • нередовен — прил. неправилен, неточен, неизправен, неизпълнителен, неакуратен прил. нереден, неприличен, ненормален, не като хората, не както трябва прил. немарлив, небрежен, нехаен, непридирчив прил. необикновен, чуден, странен, неестествен, анормален прил …   Български синонимен речник

  • Определительный член в болгарском языке — Определительный член (определённый артикль) в болгарском языке это постфикс, который пишется в конце слова, чтобы выделить предмет или явление, о котором говорится, или показать, что оно уже встречалось в тексте. Таким образом, определительный… …   Википедия

  • въторе — зърната на гърдите на женско прасе, куче или друго животно, но се използва и за жени, характерна особеност на Резервата е повсеместната антропоморфност чертите на животните се приписват на хората и обратно има въторе като джанка афузалия (афъзка) …   Речник на Северозападния диалект

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.